Pitmedia

Branding (CI)

Branding je proces na vytvorenie jedinečného mena a obrazu pre produkt v mysli spotrebiteľov, a to predovšetkým prostredníctvom reklamných kampaní a konzistenného zviditeľňovania značky. Branding si kladie za cieľ vytvoriť pevné postavenie a neustálu prítomnosť na trhu, ktorá dokáže pritiahnuť a udržať verných zákazníkov.

Branding (CI) - Pivovar PREUGER
Pivovar PREUGER
Branding (CI) - M WIZARD
M WIZARD
Branding (CI) - BIKEID
BIKEID
Branding (CI) - ISADORE APPAREL
ISADORE APPAREL
Branding (CI) - BDOUBLAIR
BDOUBLAIR
Branding (CI) - VTC
VTC
Branding (CI) - BUONISSIMA BRAND
BUONISSIMA BRAND
Pitmedia Pimedia