Pitmedia

Pitmedia

Pomáháme firmám a značkám dobre vypadať a efektívne komunikovať. Našou hlavnou náplňou sú brand dizajn, grafický a web dizajn. Vyznáváme kvalitu a funkcie dizajnu.

 

Vymyslíme — navrhneme — vyrobíme

Pomáhame našim klientom, ich zámerom, víziam a nápadom nájsť svojich zákazníkov a adresátov. Pritiahnuť pozornosť, zaujať a presvedčiť.

Často to znamená porozumieť nesúrodému súboru informácií a "pretaviť" ich tak, aby boli zrozumiteľné, jednoduché a priamočiare.

Pri svojej práci používame vedomosti z viacerých oborov a technické znalosti nadobudnuté praxou i získané od našich klientov. Vždy sa snažíme pochopiť zákazníkov zámer, jeho "business" a pozíciu voči konkurencii.

Je to umenie aj veda zároveň.

 

Dizajn

Dizajn ako poctivé remeslo mnohých disciplín. Mocný nástroj vizuálnej komunikácie, ktorá pomáha vo vytvorení vzťahu k vašej spoločnosti alebo produktu. Trvalý vývoj dizajnu má svoje zákonitosti a pravidlá, ktoré hovoria, čo je kvalitné a čo nie. A tých sa držíme.

 

Funkcia

Nerobíme to pre seba, ale pre vás. Taktiež vy to nerobíte pre svoje potešenie, ale sledujete nejaký účel, úžitok alebo cieľ. Ten se snažíme pochopiť a svoje snaženie k nemu cieliť. Cítime zodpovednosť za to, aby vám naša práce prinášala úžitok.

 

Spolupráca

Kvalite prospieva dobré partnerstvo a čisté vzťahy. Komunikujeme s vami a konzultujeme. Udržujeme vás v obraze o vývoji vašich projektov. Robíme všetko pre to, aby nevznikali zmätky, chyby a stres.

 

Chceme, aby sa vám s nami dobre spolupracovalo.