Pitmedia

Web a Eshop

Adacom

Navrhujeme, realizujeme a udržiavame závlahové systémy, jazerá i bio bazény. Vďaka pokrokovým technológiám a vlastnému vybaveniu špičkovou vysoko profesionálnou technikou sme veľmi úspešne spolupracovali pri výstavbe, či rekonštrukcii mestských priestranstiev zelene, parkov i pri rekonštrukcii letiska, pri úprave okolia viacerých obchodných centier, obytných areálov i samostatných bytových domov, pri výstavbe exteriérov čerpacích staníc, pri úprave vnútropodnikových areálov, ale aj súkromných záhrad.

Adacom Adacom