Pitmedia

Web a Eshop

Energytech

Sme tím odborníkov v energetike s dlhoročnou praxou v nandnárodných spoločnostiach. Podnikáme v oblasti výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny a tepla. Firma je držiteľom odborných osvedčení, oprávnení a certifikátov na dané činnosti. Projekcia, realizácia, údržba, servis a revízie elektrických zariadení NN, VN a VVN. Diagnostika formou termovízie v elektroenergetike, telekomunikáciách a stavebníctve.

Energytech Energytech