Pitmedia

Obalový dizajn

Mak

Dôkazom toho, že aj zdanlivo bežný produkt môže po zabalení do vhodného obalu pôsobiť exkluzívne je tento mak pre spoločnost CBA.

Mak